• /
   30. - 31. oktobra 2015. godine u Sofiji (Bugarska) je održana Konferencija kojom je Nacionalno udruženje profesionalaca u oblasti nekretnina Bugarske (NSNI) obeležilo dan agenata i agencija za nekretnine. Uz učesnike Konferencije iz Bugarske, bili su prisutni i gosti iz inostranstva, predsednik FIABCI World za 2016 godinu, Kirkor Ajderhanjan, predsednik FIABCI World za 2011 godinu, Aleks Romanenko, predsednik CEREAN, Nikos Manomenidis. Delegaciju Klastera nekretnine koja je prisustvovala Konferenciji je predvodio dr. Slaviša Pešić, a uz njega član delegacije je bio i Radoslav Janković.

   Prvog dana Konferencije prisutnima je predstavljen MLS sistem i ekskluzivno zastupanje klijenata, kao način rada koji primenjuju članovi Nacionalne Asocijacije Realtora u SAD, ali i u Bugarskoj, Rumuniji, Grčkoj i drugim zemljama. Nakon toga, kroz niz treninga i prezentacija obrađivane su teme kojima se unapređuju sposobnosti i znanja agenata i menadžmenta agencija, kao što je stvaranje Brenda, korišćenje novih tehnologija u prodaji nekretnina, unapređenje poslovnog ponašanja, umetnost prodaje. Na kraju dana, Aleks Romanenko, vlasniik jedne od najvećih agencija za nekretnine u Rusiji, predsednik FIABCI World za 2011. godinu, poznat po tome što je članstvo u FIABCI vratio Realtore, je održao vrlo interesantno izlaganje, kojim je predstavio metode za postizanje uspeha zasnovane na sopstvenom iskustvu.

   Drugog dana Konferencije održan je celodnevni trening za menadžment agencija, kao i poseban trening za agente.
   Nacionalno udruženje profesionalaca u oblasti nekretnina Bugarske (NSNI) je osnovano 1992. godine. Ima regionalne podružnice u 14 regiona Bugarske i ogranke u 28 gradova. NSNI ima oko 250 članova, koji zapošljavaju više od 1500 agenata. Član je Privredne komore Bugarske, FIABCI (u bordu FIABCI ima 2 člana) i CEREAN. Predsednica NSNI je Irena Perfanova.