• Srbija ima 1.723 licencirana posrednika za nepokretnosti

   Od oktobra 2014. do januara 2016. godine, prema odredbama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, održavaju se stručni ispiti za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija. U proteklih 15 meseci održana su tri ispitna roka, u kojima je 1.723 kandidata položilo pismeni i usmeni deo stručnog ispita i time steklo Uverenje o položenom stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti. Prolaznost na ispitu je 61 %, a interesovanje za sticanje "licence posrednika" ne jenjava. Ministarstvo očekuje oko hiljadiu zainteresovanih kandidata i u 2016. godini.


   Da li je ovaj broj licenciranih agenata za nepokretnosti realan?

   Na pitanje da li je 1.723 licenciranih agenata mnogo ili malo za Srbiju nije lako odgovoriti. Polazeći od procena grupacije posrednika pri PKS i članova Klastera nekretnina, koji okupljaju vodeće agencije odnosno reprezentativan broj srpskih posrednika, broj agenata u Srbiji u 2013. godini procenjen je na 1.500 do 2.000. Imajući u vidu broj lica koji su se dosada prijavili za polaganje stručnog ispita, ove procene su se pokazale kao realne. Naime, i privrednici i ministarstvo su pretpostavili da će većina agenata koji su se bavili poslovima posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti pre stupanja na snagu Zakona, nastaviti da se bavi poslom i kada odredbe o stručnom ispitu stupe na snagu i da će polagati stručni ispit. To se u ovom trenutku i ostvarilo. Ipak, odgovor na pitanje da li je ovaj broj agenata (zakonski termin: posrednika) potreban Srbiji može se dobiti samo ako se imaju podaci o poslovnom prometu u ovoj branši. Nažalost, u Srbiji ne postoje podaci o prometu nepokretnosti, pa tako ni o prometu posrednika.
   Ovaj problem obezbeđenja ažurnih podataka o prometu posrednika i ostvarenoj posredničkoj proviziji rešio bi se kada bi se posrednici obavezali da zbirne podatke iz Evidencije o posredovanju (koju su shodno Pravilniku o Eop-u već sada obavezni da vode) jednom godišnje dostavljaju resornom ministarstvu.
   U svakom slučaju, ekonomski parametri o vrednosti kupoprodajnih ugovora, naplaćenoj posredičkoj proviziji (kao osnovnom prihodu posrednika) i troškovima poslovanja posrednika opredeljuju ekonomsku snagu ovog podsektora usluga, a time i potrebe za radnom snagom - agentima sa položenim stručnim ispitom. Stabilno makroekonomsko okruženje i rast dohotka stanovništva neophodan su uslov za rast prometa nepokretnosti u Srbiji. Veća ponuda i tražnja za nepokretnostima (kada je reč o prometu nepokretnosti, a isto se odnosi i na izdavanje nepokretnosti) obezbeđuje veći obim poslovanja posrednika. Podrazumeva se i efikasna zajednička borba države, posrednika i potrošača protiv sive ekonomije - onih koji se nelegalno bave posredovanjem u prometu i zakupu nepokretnosti, zašta postoji interes svih. Država time obezbeđuje veće poreske prihode, veću konkuretnost i zaštitu potrošača, privrednici veće prihode u uslovima zdrave konkurencije, a potrošači imaju kvalitetniju uslugu i veću pravnu sigurnost.


   Registar posrednika za nepokretnosti

   Srbija je uvođenjem Registra posrednika obezbedila da potrošači na jednom mestu (www.mtt.gov.rs), posredstvom interneta, mogu saznati sve o legalnim posrednicima. Sada je u Registru posrednika upisano 567 privrednih društava i preduzetnika (privredni subjekti) koji ispunjavaju zakonske uslove za obavljanje poslova posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti. Ukupan broj agenata koji su angažovani kod ovih privrednih subjekata iznosi 1.013. Ovaj podatak govori o velikoj usitnjenosti posrednika (mikro privredni subjekti), jer svaki posrednik u proseku zapošljava samo 1,8 agenata. Naravno, da na tržištu Srbije posluju i firme sa 50, 80 i više agenata, ali su one retkost. S druge strane je većina posrednika se jednim zaposlenim.


   Zašto je od 1.723 licencirana agenta samo 1.013 zaposleno?

   Na osnovu podataka iz Registra posrednika proizilazi da 710 lica ima položen stručni ispit, ali da nema zasnovan radni odnos kod posrednika. Ovaj podatak je alarmantan i potvrđuje informacije Grupacije posrednika pri PKS i Klastera nekretnina, da veliki broj agenata sa položenim stručnim ispitom radi kod posrednika neprijavljeno - a to znači nelegalno. Time ovi privredni subjekti reskiraju visoke kazne, a agenti koji rade neprijavljeno su u lošem položaju jer ne ostvaruju prava iz radnog odnosa.
   U skladu sa državnom politikom borbe protiv sive ekonomije, Ministarstvo će u 2016. godini izvršiti inspekcijski nadzor kod svih posrednika za koje se sumnja da nisu prijavili sve agente. To je naročito slučaj kod posrednika koji imaju više stotina, čak i hiljada oglasa, a zapošljavaju nesrazmerno mali broj agenata za ovako veliki obim poslovanja.
   CIlj ovih aktivosti je da svi agenti koji rade budu i prijavljeni. Ministarstvo procenjuje da u ovom trenutku najmanje 400-600 agenata nije prijavljeno.

   Prvo Stručno savetovanje posrednika za nepokretnosti u Srbiji

   U maju 2016. godini planirano je održavanje prvog stručnog savetovanja posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti u organizaciji Klastera nekretnine, a uz organizacionu i finansijsku podršku Ministarstva trgovnine, turizma i telekomunikacija. Teme savetovanja biće: unapređenje konkurentnosti i poslovnih performansi posrednika, vidovi ukrupnjavanja posrednika i unapređenje stručnosti agenata. Predviđeno je da na Savetovanju govore eminentni stručnjaci iz Srbije i inostranstva.

   U Beogradu, 19. januara 2016.
   Željko Stojanović, viši savetnik