Organi koji upravljaju Klasterom nekretnine su: Skupština udruženja, Upravni odbor i Nadzorni odbor. Stručni savet je savetodavni organ udruženja .

Skupština udruženja je najviši organ upravljanja. Skupština usvaja normativne akte udruženja, plan rada, finansijski plan, izveštaj o radu, program i strategiju razvoja udruženja i odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom, osnivačkim aktom, statutom i drugim opštim aktima udruženja.

Predsednik Skupštine udruženja je Nenad Mitrović, a potpredsednik Radmila Stanković.

Upravni odbor je izvršni organ udruženja. Klaster nekretnine predstavlja i zastupa predsednik Upravnog odbora.

Članovi Upravnog odbora su:
 1. Nenad Đorđević – predsednik
 2. Miroslav Cvetković – potpredsednik
 3. Nebojša Rapaić
 4. Damir Borić
 5. Gordan Lemajić

Nadzorni odbor
– vrši kontrolu nad zakonitošću rada organa udruženja, kao i kontrole materijalno finansijskog poslovanja.

Članovi Nadzornog odbora su:
 1. Saša Milivojević – predsednik
 2. mr. Milić Đoković
 3. Željko Maravić
Stručni savet je savetodavni organ udruženja, osnovan sa ciljem da:
 1. pruža stručnu pomoć svim članovima i organima udruženja;
 2. sarađuje sa organima uduženja i učestvuje u predlaganju akata i odluka koje organi udruženja donose;
 3. organizuje inovacione kurseve, obuke i seminare;
 4. razmatra stručna pitanja od značaja za oblast posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti.
Članovi Stručnog saveta su:
 1. dr.sc. Neven Cvetićanin – predsednik
 2. mr. Milić Đoković – potpredsednik
 3. Nebojša Božinović