• HOUSE NEKRETNINE DOO
   Agencija "HOUSE", je regiistrovana za poslove posredovanja u prometu nepokretnosti.

   Naša agencija pruža klijentima usluge posredovanja pri kupovini i prodaji I zakupu nekretnina na području Novog Sada. Svojim profesionalnim pristupom i raznovrsnom ponudom možemo zadovoljiti i najzahtjevniju klijentelu.

   Naše kupce čeka velika ponuda nekretnina na tržištu. klijentima koji žele da preko nas prodaju stanove nudimo besplatno reklamiranje u novimana i na internetu.

   U osnovne usluge Agencije "HOUSE" spadaju:
   • Razgledanje nekretnine
   • Stručna procena tržišne vrednosti
   • Pregovori i dovodjenje u vezu sa ozbiljnim kupcima
   • Prezentacija nekretnine kupcima
   • Prezentacija na web stranicama na internetu
   • Pregled vlasničke dokumetacije
   • kontrola isprava potrebnih za pravovaljanost posredovanog posla
   • Pregovori i priprema za zaključenje Ugovora o kupoprodaji i drugih ugovora iz prometa nekretnina
   • Izrada ugovora u saradnji sa Advokatskim kancelarijama
   • Primopredaja poseda
   • Uključivanje drugih stručnjaka po potrebi, geometara, gradjevinaca, arhitekata i drugih.
   • Čuvanje ličnih podataka nalogodavca, te ostalih podataka po nalogu nalogodavca kao poslovnu tajnu.
   Etička načela:

   Svi zaposleni u Agenciji "HOUSE" su obavezni poštovati temeljna etička načela profesije, čime se isključuju radnje koje bi mogle štetiti našim klijentima i drugim agencijama.