• INSTITUT EKONOMSKIH NAUKA U BEOGRADU
   ”cognoscere est mutare”

   INSTITUT EKONOMSKIH NAUKA - IEN (osnovan 1958) je neprofitna naučnoistraživačka institucija koju je osnovala Republika Srbija, koja se već pedeset godina uspešno bavi istraživanja i analizama iz različitih oblasti ekonomskih nauka. Područje delatnosti IEN je veoma široko, počev od izrade makroekonomskih studija, projekcija i predvidjanja, preko analiza međunarodnih ekonomskih odnosa, stanja svetske privrede i međunarodne trgovine, izrade studija i strategija privrednog, regionalnog i održivog razvoja, sektorskih ekonomskih politika do velikog broja projekata za potrebe privrednih subjekata u gotovo svim privrednim oblastima.

   Takođe, značajna delatnost IEN se odnosi na pružanje seta vrhunskih usluga iz domena konsaltinga, inoviranja znanja, kontinuelni trening i obrazovanje u oblastima savremene poslovne ekonomije, menadžmenta, marketinga, preduzetništva, finansija i drugih oblasti. Preko svoje "ćerke" Beogradske Bankarske Akademije (BBA) – Fakulteta za bankarstvo, osiguranje i finansije, IEN daje pun doprinos edukaciji ljudskih resursa po najvišim akademskim i profesionalnim resursima. IEN sarađuje sa velikim brojim privatnih kompaija, vladinih, nevladinih, domaćih i međunarodnih institucija i organizacija. Svi zaposleni i saradnici IEN (istraživači iz naučnih institucija, konsultanti i savetnici) uvek su spremni sa Vama su da podele profesionalna iskustva, znanje i naučne informacije stečene u Institutu, domaćem, regionalnom i globalnom okruženju.

   Institut je član EADI, kao i drugih međunarodnih, regionalnih i nacionalnih naučnih organizacija i udruženja.