Klaster nekretnine
Pravila i uslovi korišćenja Internet portala www.klasternekretnine.com

1. Vlasništvo sadržine internet portala www.klasternekretnine.com
Internet portal www.klasternekretnine.com (u daljem tekstu:internet portal) celokupna sadržina istog, svi tekstovi, slike, audio i video materijal (u daljem tekstu: sadržina) su vlasništvo Udruženja Klaster nekretnine. Korišćenjem informacija ili drugih usluga ovog internet portala, pristajete na uslove i pravila (u daljem tekstu: uslovi korišćenja). Udruženje Klaster nekretnine zadržava pravo promene uslova korišćenja, u bilo kom trenutku i bez prethodne najave. Saznanje o promeni uslova korišćenja možete steći isključivo uvidom u sadržinu stranice Pravila i uslovi.

2. Deklaracija
Deklaracija predstavlja dokument koji sadrži podatke o proizvođaču oglasne poruke, kao i podatke o oglašivaču. Član 11. Zakona o oglašavanju propisuje da je proizvođač oglasne poruke dužan da dostavi Deklaraciju sa tačnim podacima prenosiocu oglasne poruke. Deklaracijom se garantuje tačnost unetih podataka i sadržina oglasne poruke. Uredno popunjena Deklaracija je obavezna za oglašavanje svih pravnih lica koja se oglašavaju na internet portalu.
Oglašivač je dužan da tačno popuni sve obavezne podatke vezane za Deklaraciju. Ovi podaci nisu javno dostupni i tretiraju se kao poverljivi. Deklaracija važi do promene podataka o oglašivaču. U tom slučaju, je oglašivač dužan da dostavi Udruženju Klaster nekretnine izmenjenu deklaraciju.

3. Sadržina oglasa

Sadržina oglasa mora da odgovara kategoriji oglasa u kojoj se nalazi. Zakon o oglašavanju zabranjuje je svaki vid neistinitog, upoređujućeg i prevarnog oglašavanja, kojim se dovode u zabludu primaoci oglasne poruke. Oglas treba da sadrži isključivo podatke o predmetu koji se prodaje, ili o usluzi koja se pruža. Naslov oglasa i opis treba da se odnose samo na predmet prodaje, ili uslugu. U naslovu oglasa nije dopušteno upisivanje kontakt telefona, e-adrese, facebook i adrese Internet stranice, ili specijalnih grafičkih karaktera sa ciljem isticanja oglasa. Nije dopušteno oglašavanje više predmeta, usluga, ili bilo čega drugog što nije direktno predmet prodaje. U oglasima nije dopuštena upotreba fotografija sa oglasnih sajtova, ili iz oglasa drugih oglašivača na našem Internet portalu. U jedan oglas dopušteno je uneti samo jedan predmet prodaje, ili jednu uslugu.

4. Upotreba i zaštita podataka
Udruženje Klaster nekretnine štiti privatnost ličnih podataka oglašivača i korisnika u skladu sa Zakonom. Udruženje Klaster nekretnine zadržava pravo na izmenu sadržaja oglasa dostavljenih od strane oglašivača, bez promene osnovnog smisla, a u skladu sa Zakonom o oglašavanju i svojom uređivačkom politikom. Korišćenjem internet portala saglasni ste da podaci, ili informacije koje ste predali, budu dostupni svima koji su zainteresovani. Udruženje Klaster nekretnine prikuplja samo nužne i osnovne podatke o oglašivačima, kao i one propisane Zakonom o oglašavanju i informiše oglašivače o načinu njihovog korišćenja. Svi podaci o korisnicima i oglašivačima se čuvaju i dostupni su samo zaposlenima, koji su dužni da poštuju načelo zaštite privatnosti.

5. Zabrana oglašavanja
Zabranjeno je oglašavanje: Fizičkih lica koja prodaju robu, ili pružaju usluge, advokata i advokatskih usluga, oružja, narkotika (opojnih droga), alkoholnih pića, lekova, medicinskih sredstava (uključujući metode tradicionalne i alternativne medicine), pornografije, piratskih kopija proizvoda, posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti koji nisu članovi Grupacije posrednika u prometu nepokretnosti Srbije, Udruženja za trgovinu Privredne komore Srbije.

Zabranjeno je oglašavanje ne način koji je u suprotnosti sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije (Zakon o oglašavanju korisnici mogu preuzeti sa stranice: Korisne informacije/propisi-Zakoni i obrasci). Udruženje Klaster nekretnine neće objaviti oglas koji je u suprotnosti sa odredbama Zakona i zabranom oglašavanja iz ovih uslova korišćenja.

6. Prekid objavljivanja oglasa

Objavljivanje oglasa može biti prekinuto ako:
• oglašivač nije izvršio plaćanje usluga udruženju Klaster nekretnine za prethodni mesec, odnosno ako ima bilo kakava dugovanja prema udruženju Klaster nekretnine;
• tekst oglasa nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju, Zakonom o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti i uređivačkom politikom udruženja Klaster nekretnine;
• oglašivač nije dostavio Deklaraciju, ili je dostavio nepotpunu Deklaraciju udruženju Klaster nekretnine;
• ste oglasili prodaju robe, ili pružanje usluga kao fizičko lice;
• je isti oglas objavljen dva, ili više puta. Zabranjeno je ponavljati isti, ili sličan oglas. Slični oglasi su oni oglasi koji imaju isti predmet prodaje, ili pružanje iste vrste usluge.
• je kategorija oglasa neodgovarajuća. Zabranjeno je postavljanje oglasa u kategoriju koja ne odgovara tekstu oglasa
• oglašivač zloupotrebljava, ili na bilo koji način neovlašćeno koristi ovaj internet portal.

7. Prekid objavljivanja fotografija u oglasu
U oglas možete postaviti najviše 20 fotografija, koje moraju da sadrže predmet prodaje. Nije dozvoljeno objavljivanje fotografija neprimerenog sadržaja, onih koje ne odgovaraju tekstu oglasa, fotografija sa drugih sajtova, iz štampanih medija, iz oglasa drugih oglašivača na internet portalu, ili drugog jasno označenog izvora.

8. Obaveštavanje na e-adresu korisnika e-porukom
Registracijom korisnik pristaje na periodično primanje promotivnih e-poruka od udruženja Klaster nekretnine, kao i na obaveštavanje o statusu oglasa. Korisniku je omogućeno da otkaže primanje ovih e-poruka, tako što će na e-adresu udruženja Klaster nekretnine uputiti zahtev za obustavu slanja e-poruka.

9. Dozvoljeno je isključivo lično korišćenje internet portala

Ovaj internet portal je namenjen isključivo ličnom, a ne komercijalnom korišćenju. U tom smislu je zabranjeno preuzimanje sadržaja, njegovo kopiranje, prikazivanje, reprodukovanje, objavljivanje, licenciranje, prerada, prodaja, preoblikovanje i objavljivanje na drugim sajtovima ili "preslikavanje" početne strane internet portala, niti bilo koje druge strane, odnosno bilo kog dela njegove sadržine na nekom drugom sajtu, ili Internet portalu, što predstavlja povredu odredbi Zakona o autorskim i srodnim pravima. Takođe je zabranjena zloupotreba svih podataka naših oglašivača i korisnika od strane drugih pravnih, ili fizičkih lica, u cilju nuđenja svojih usluga i mogućnosti oglašavanja putem drugih medija. Zabranjena je zloupotreba registracije.

10. Zaštita autorskih i srodnih prava
Podaci na internet portalu su zaštićeni Zakonom o autorskim i srodnim pravima, a autorska prava se odnose na sadržinu internet portala, tekstove, fotografije, grafičke i druge prikaze koji pripadaju udruženju Klaster nekretnine. Podaci se mogu koristiti samo na način i pod uslovima predviđenim ovim uslovima korišćenja.

11. Odgovornost
Udruženje Klaster nekretnine ne odgovara za:
• tačnost informacija i sadržinu oglasa prikazanih na internet portalu, osim onih koje se odnose na autorske članke udruženja Klaster nekretnine;
• brisanje, pogrešno dostavljanje ili neblagovremeno dostavljanje bilo kakvih informacija, ili sadržaja, za greške na stranicama, ili za kontinuirano funkcionisanje internet portala;
• bilo kakvu štetu nastalu skidanjem fajlova, ili pristupom bilo kakvom sadržaju na Internetu, do koga se došlo pomoću ovog internet portala. Korišćenjem internet portala prihvatate punu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu zbog informacija do kojih ste došli pomoću ovog internet portala, za štetu nastalu učitavanjem fajlova i dokumenata na vaš računar i za bilo koji drugi vid štete nastao zbog bilo kakvih sadržaja do kojih ste došli pomoću ovog internet portala.
• za pravilno ili nepravilno korišćenje internet portala, kao i za eventualnu štetu koja nastane po tom osnovu;
• za bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi pravilnim, ili nepravilnim korišćenjem internet portala, kao i drugih informacija, servisa, usluga, saveta ili proizvoda do kojih dođe pomoću linkova ili oglasa na internet portalu, ili onih koje su na bilo koji način povezane sa internet portalom;
• za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa, koji je prouzrokovan direktno ili indirektno prirodnim silama ili drugim uzrocima u koje spadaju: problemi u funkcionisanju Interneta, kvarovi na kompjuterskoj opremi, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme i uređaja, nestanak struje, štrajkovi, obustave rada, nemiri, vanredno stanje, ratno stanje, nestašice sadržaja, ili manjak radne snage, naredbe državnih i drugih organa.
Svi stavovi izneti na internet portalu nisu stavovi udruženja Klaster nekretnine, već ih na internet portalu samo prenosimo "onakve kakve jesu" i za njihovu sadržinu nismo odgovorni u bilo kom smislu. Udruženje Klaster nekretnine odgovara isključivo za stavove koje iznese kao svoje u odgovarajućim rubrikama na internet portalu, koji su jasno naznačeni kao autorski članak. Ukoliko je korisnik prekršio autorsko pravo trećeg lica, svu odgovornost snosi sam, a udruženje Klaster nekretnine će nakon prijema obaveštenja o eventualnom kršenju autorskog prava, ukloniti naznačeni sadržaj do razrešenja spora po osnovu povrede bilo kog autorskog ili drugog srodnog prava. Oglašivač koji se odlučio da učini javnim bilo koje podatke koji omogućavaju ličnu identifikaciju, čini to na sopstvenu odgovornost.

12. Registracija

Za korišćenje usluga internet portala neophodna je registracija, koja je besplatna. Registrovani korisnik koji je postavio oglas ima sva prava i obaveze proistekla iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije. Pravno lice može imati i koristiti samo jedan registrovan nalog.
Registracija ne podrazumeva da će korisnik biti oglašen na interenet portalu. Registrovani korisnik koji se bavi posredovanjem u prometu i zakupu nepokretnosti će biti oglašen samo ako je član Grupacije posrednika u prometu nepokretnosti Srbije, Udruženja za trgovinu Privredne komore Srbije. Oglasi svih oglašivača će biti postavljeni na Internet portal nakon dostavljanja Deklaracije oglašivača udruženju Klaster nekretnine.

13. Pristanak na pravila i uslove korišćenja internet portala
Korišćenjem internet portala pristajete na ove uslove korišćenja i nikakav poseban pristanak od strane korisnika nije potreban da bi ga ovi uslovi obavezivali. Poznavanje ovih uslova korišćenja internet portala predstavlja obavezu korisnika internet portala.

Sporovi koji nastanu između oglašivača i korisnika ovog Internet portala se rešavaju između oglašivača i korisnika. Udruženje Klaster nekretnine nije odgovorno za štetu bilo koje vrste koja nastane kao posledica odnosa oglašivača i korisnika Internet portala.

Cenovnik usluga - preuzmite PDF


Facebook app privacy policy