Za korišćenje usluga internet portala neophodna je registracija, koja je besplatna. Registrovani korisnik koji je postavio oglas ima sva prava i obaveze proistekla iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije. Pravno lice može imati i koristiti samo jedan registrovan nalog.
Registracija ne podrazumeva da će korisnik biti oglašen na interenet portalu. Registrovani korisnik koji se bavi posredovanjem u prometu i zakupu nepokretnosti će biti oglašen samo ako je član Grupacije posrednika u prometu nepokretnosti Srbije, Udruženja za trgovinu Privredne komore Srbije. Oglasi svih oglašivača će biti postavljeni na Internet portal nakon dostavljanja Deklaracije oglašivača udruženju Klaster nekretnine i uplate iznosa predviđenog Cenovnikom usluga.

  1. Deklaracija - preuzmite PDF
  2. Cenovnik - preuzmite PDF
Osnovni podaci
Podaci o privrednom subjektu:
Puno poslovno ime, sedište i adresa:
Skraćeno poslovno ime:
Datum i godina osnivanja:
Datum registracije:
Pravna forma:
Šifra delatnosti:
Dodatni podaci o privrednom subjektu:
Matični broj, PIB
Podaci o osnivaču:
Prezime, ime i matični broj
Podatci o ovlašćenom licu:
Prezime, ime i matični broj
Dodatni podaci:
Koliko prstiju ima čovek na obe ruke? (unesite brojčanu vrednost):